Wednesday, February 18, 2009

Lukisan Pelan Ubahsuai / Sambungan Rumah

KATEGORI RUMAH

Rumah Teres Satu Tingkat
Rumah Teres Dua Tingkat
Rumah Teres Tiga Tingkat
Rumah Berangkat Satu Tingkat
Rumah Berangkai Dua Tingkat
Rumah Banglo Satu Tingkat
Rumah Banglo Dua Tingkat

Jenis Ubahsuai:

Sambungan depan ( bawah sahaja )
Sambungan depan ( atas dan bawah )
sambungan belakang ( bawah sahaja )
sambungan belakang ( atas dan bawah )
sambungan depan dan belakang ( bawah sahaja )
sambungan depan dan belakang ( termasuk atas dan bawah )

Pelan Penuh:

Banglo Satu Tingkat
banglo Dua TingkatKOS LUKISAN BANGUNAN UNTUK UBAHSUAI DAN SAMBUNGAN

Rumah Teres Satu Tingkat:
sambungan depan sahaja:

Yuran proses Majlis Tempatan : RM 70
Pelukis Pelan RM250
Perkhidmatan Arkitek RM250
Lukisan Kejuruteraan RM200
Perkhidmatan Jurutera RM200
Sign board RM 50
Perkhidmatan Sampah RM 30
JUMLAH RM 1,050
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Teres Satu Tingkat:
sambungan depan dan belakang

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM 70
Pelukis Pelan : RM300
Perkhidmatan Arkitek : RM250
Lukisan Kejuruteraan : RM200
Perkhidmatan Jurutera :RM250
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,150
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )


Rumah Teres Dua Tingkat :
sambungan depan ATAU belakang ( bawah sahaja )

Yuran proses majlis tempatan : RM 140
Pelukis Pelan RM350
Perkhidmatan Arkitek RM250
Lukisan Kejuruteraan RM250
Perkhidmatan Jurutera RM250
Sign board RM 50
Perkhidmatan sampah RM 30
JUMLAH RM1,320
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Teres Dua Tingkat:
sambungan depan DAN belakang ( bawah sahaja )

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM400
Perkhidmatan Arkitek : RM300
Lukisan Kejuruteraan : RM300
Perkhidmatan Jurutera :RM250
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,470
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )


Rumah Teres Dua tingkat:
sambungan depan DAN belakang ( meliputi atas DAN bawah )

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM450
Perkhidmatan Arkitek : RM300
Lukisan Kejuruteraan : RM300
Perkhidmatan Jurutera :RM300
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah :RM 30
JUMLAH RM 1,580
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkai Satu Tingkat:
sambungan depan sahaja:

Yuran proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan RM250
Perkhidmatan Arkitek RM250
Lukisan Kejuruteraan RM200
Perkhidmatan Jurutera RM200
Sign board RM 50
Perkhidmatan Sampah RM 30
JUMLAH RM 1,300
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkai Satu Tingkat:
sambungan depan dan belakang

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM300
Perkhidmatan Arkitek : RM250
Lukisan Kejuruteraan : RM200
Perkhidmatan Jurutera :RM250
Sign board : RM 50Perkhidmatan
Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,450
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkat Satu Tingkat:
sambungan depan, belakang dan tepi

Yuran proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan RM300
Perkhidmatan Arkitek RM250
Lukisan Kejuruteraan RM250
Perkhidmatan Jurutera RM250
Sign board RM 50
Perkhidmatan Sampah RM 30
JUMLAH RM 1,550
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkai Dua Tingkat:
sambungan depan sahaja

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM400
Perkhidmatan Arkitek : RM350
Lukisan Kejuruteraan : RM350
Perkhidmatan Jurutera :RM350
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,820
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkai Dua Tingkat:
sambungan depan DAN belakang Dan Tepi ( bawah sahaja )

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM450
Perkhidmatan Arkitek : RM350
Lukisan Kejuruteraan : RM350
Perkhidmatan Jurutera :RM350
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,870
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Berangkai Dua Tingkat:
sambungan depan, belakang DAN Tepi ( Atas dan bawah )

Yuran Proses Majlis Tempatan : RM140
Pelukis Pelan : RM450
Perkhidmatan Arkitek : RM350
Lukisan Kejuruteraan : RM400
Perkhidmatan Jurutera :RM400
Sign board : RM 50
Perkhidmatan Sampah : RM 30
JUMLAH RM 1,970
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )


Rumah Teres Tiga Tingkat:
Sila hubungi saya untuk perbincangan.

Ubahsuai atau Sambungan Banglo Setingkat:
Sama seperti Rumah Teres Satu Tingkat

Ubahsuai atau Sambungan Banglo Dua Tingkat:
Sama seperti Rumah Teres Dua Tingkat


Rumah Banglo Satu Tingkat ( Pelan Sepenuhnya ):
Yuran Proses Majlis tempatan: RM500
Pelukis Pelan: RM1,200
Perkhidmatan Arkitek: RM450
Lukisan Kejuruteraan: RM450
Perkhidmatan Jurutera: RM450
Juruukur: RM700
JBA: RM200
Indahwater: RM
Lain-lain: RM200
JUMLAH: RM4,300
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )

Rumah Banglo Dua Tingkat ( Pelan sepenuhnya ) :
Yuran Proses kepada majlis tempatan: RM500
Pelukis Pelan: RM1,200
PerkhidmatanArkitek: RM500
Lukisan Kejuruteraan: RM500
Perkhidmatan Jurutera; RM500
Juruukur: RM700
JBA: RM200
Indahwater: RM
Lain-lain: RM200
JUMLAH: RM4,500
( Tidak termasuk deposit kepada majlis yang berbeza mengikut majlis/daerah )
Akan menyusul

Proses kelulusan kerajaan tempatan
dokumen sokongan/iringan
syarat proses dan kelulusan
sebab2 pelan tidak diluluskan
beberapa contoh pelan
link kerajaan tempatan: MPS, MPT, MDPD dll